Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kuumimmat puheenaiheet

Koronavirustilanne

 Uutiset ja tapahtumat>>

Muistutus kadunvarsipysäköinnistä

 Uutiset ja tapahtumat>>

Tiedote parvekkeiden käyttökiellosta 1.3 .2019 alkaen:

Parvekkeiden käyttökielto

Vanhat Kunnossapito- ja muutostyöt, sekä tuleva 5-vuotiskausi

Näköalarinteen kunnossapito >>

Kuvia As Oy Näköalarinteestä ja tapahtumista.

Kuvat >>

 

Taloyhtiönlaajakaistan nopeutta nostetaan 13.07.2015 >>

 

 

"KOTI ON SIELLÄ MISSÄ SYDÄN ON"

ASUNTO OY NÄKÖALARINTEEN VOIMASSAOLEVAT JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET

 

Asunto Oy Näköalarinteen hallitus on hyväksynyt nämä järjestysmääräykset asumisviihtyvyyden ja järjestyksen turvaamiseksi yhtiön kiinteistöllä osoitteessa Mustankalliontie 58 - 62, Lahti. Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon talon muut asukkaat ja toimijat. Asukkaat ovat vastuussa siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyksiä.

 

Kiinteistöä koskevia määräyksiä on myös järjestyslaissa (27.6.2003/612) ja muussa lainsäädännössä.

 

YHTEISET TILAT

Talon ulko-ovet pidetään aina lukittuina. Ovista kuljettaessa on varmistauduttava, että ne lukkiutuvat uudelleen.

Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä ja muuta häiritsevää toimintaa. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.

Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen on sallittu vain yhtiön hallituksen luvalla.

Kaikenlainen eläinten ruokinta on kielletty, eikä taloon, parvekkeelle tai ulkoalueelle saa laittaa mitään ruokintapaikkoja. Tuhoeläinten ja syöpäläisten esiintyessä on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle.

Kiinteistössä havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtön edustajalle.

 

HUONEISTOT

Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita. Erityisesti klo 22.00 - 7.00 on vältettävä melua.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistoissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle. Muutos- ja korjaustöissä on otettava huomioon naapurien asumisviihtyvyys ja porraskäytävien siisteys. Melua ja häiriötä aiheuttavista töistä on ilmoitettava etukäteen naapureille. Muutos -ja korjaustyöt on pyrittävä tekemään arkisin ennen klo 21.00, lauantaisin klo 9.00 - 15.00 välisenä aikana sekä sunnuntaisin ja juhlapyhinä melua ja häiriötä aiheuttavia töitä on vältettävä.

Rakenteisiin ja putkistoon kohdistuvista töistä on ilmoitettava yhtiölle ennen töiden aloittamista.

Viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka voivat tukkia ja vaurioittaa niitä.

Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin.

Parvekkeet on pidettävä siistinä ja talvivin niiltä on luotava lumet. Parvekkeille ei saa asentaa isokuvioisia, räikeän värisiä tai sisäkäyttöön tarkoitettuja verhoja tai aurinkosuojia. Parvekekaiteen ulkopuolelle ei saa asentaa kukkaistutuksia tai muita esineitä tai laitteita (esim. lautasantenni). Parvekkeella on avotulen teko kielletty.

 

TUPAKOINTI

Tupakointi on kielletty rakennuksen kaikissa yleisissä tiloissa. Ulkona tupakointi on kielletty sisäänkäyntien ja rakennuksen ilmanottoaukkojen läheisyydessä sekä paikoissa, joista savu voi joutua huoneistoihin ja muihin sisätiloihin.

Huoneistoissa tupakoinnista ei saa aiheutua savu- tai hajuhaittaa muissa huoneistoissa tai yleisissä tiloissa.

 

KUIVAUSHUONE

Kuivaushuone on siistittävä käytön jälkeen.

 

JÄTEHUOLTO

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin ja lajiteltava kulloinkin voimassa olevien määräysten mukaisesti. Laatikot ja muut tilaa vievät esineet on taitettava kokoon.

Muiden kuin talousjätteiden pois kuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille.

 

TOMUTTAMINEN

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla paikoilla. Pito- ja liinavaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivaaminen on sallittu huoneistoparvekkeella vain kaiteiden sisäpuolella.

 

PYSÄKÖINTI

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Ajoneuvot on pysäköitävä niin, etteivät ne estä autotallien käyttöä. Autojen tarpeeton joutokäynti on kielletty. Polkupyörät on säilytettävä niille osoitetuissa paikoissa.

 

PALOTURVALLISUUS JA PELASTUSTOIMET

Tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava niitä koskevia erityisiä määräyksiä.

Asukkaan on huolehdittava, että huoneistoissa on määräysten mukaiset toimintakuntoiset palovaroittimet.

 

LEMMIKIELÄIMET

Huoneistojen ulkouolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eivätkä talossa luvallisessa asioissa liikkuvia eivätkä liata rakennusta tai tonttia.

Huolehtikaa, että lemmikit tekevät tarpeensa taloyhtiön tontin ulkopuolelle. Omistaja on vastuussa lemmikkielämensä aiheuttamista vahingoista / ylimääräisistä siivouskuluista.

 

MUUTTOILMOITUS

Yhtiön sisäisen hallinnon hoitamiseksi huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava yhtiön edustajalle.

 

MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN

Järjestysmääräysten rikkominen voi aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston hallintaanoton tai vuokrasopimuksen  purkamisen.